m

Representacions

POLS DE FERRO

Hoeganaes Corporation

POLS DE METALL PER A EINES DE DIAMANT I ALTRES APLICACIONS

Ronald Britton

PLAQUES CERÀMIQUES PER A SINTERITZAT

Steuler Linings

POLS DE COURE

Steppe Metal Powders

Àmbits de treball

Alemanya

Espanya

Estats Units

Gran Bretanya

Israel

Romania